publicerad: 2021  
adventiv adventivt adventiva
ad·vent·iv
adjektiv
adventi´v
1 som bildas från utvuxna, inte längre till­växande vävnader i stubbar, sticklingar m.m.; om växt­del
adventivrot; adventivskott
adventiva organ
belagt sedan 1875
2 som av en slump kommit in från främmande flora t.ex. genom sam­färdseln; om växt(art)
adventivflora
adventiva växter på­träffas ofta vid hamnar, ban­gårdar och fabriker; gat­kamomillen är en av de få adventiva arter som blivit bo­fasta
belagt sedan 1963