publicerad: 2021  
affekterad affekterat affekterade
af·fekt·er·ad
adjektiv
affekte´rad
som upp­träder över­drivet på ett pressat och tydligt märkbart sätt
en obehärskad och affekterad person
äv. om handling eller dylikt
affekterade röster
belagt sedan 1741