SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
afficie´ra verb ~de ~t af·fici·er·arut­öva (skadlig) in­verkan på om sjukdom med.JFRcohyponympåverkacohyponymangripa 2 en afficierad muskelafficiera ngtsedan 1827av lat. affic´ere ’in­verka på’, till ad´ ’till’ och fac´ere ’göra’ Subst.:vbid1-100939afficierande, vbid2-100939afficiering