publicerad: 2021  
affin affint affina
af·fin
adjektiv
affi´n
som bevarar parallellitet
affin med något några är affina
i matematiken talar man om affina av­bildningar
belagt sedan 1858; av lat. affi´nus 'an­gränsande; snar­lik', till ad´ 'till' och fi´nis 'gräns'; jfr ur­sprung till fin