SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
afrikaans [-ka´nsfrämre a som i ”katt”] substantiv, ingen böjning afr·ik·aansett språk som liknar neder­ländska och talas i Syd­afrika särsk. av boerättlingar land.språkvet.(på) afrikaanssedan 1946av nederl. afrikaans med samma betydelse; till lat. africa´nus ’afrikansk’