SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
agen´t [ag-] substantiv ~en ~er ag·ent·en1om­bud med laglig rätt att före­träda affärs­företag ekon.yrk.JFRcohyponymrepresentantcohyponymåterförsäljare agentkontorföre­tagets agent i Singaporeäv.personlig affärsrepresentant han fungerar som NN:s litteräre agent i Dan­markagent (för ngn/ngt)sedan 1758till agera 2om­bud med laglig rätt att före­träda stat i säkerhets­frågor och med spionliknande upp­drag pol.yrk.JFRcohyponymemissariecohyponymspioncohyponymdubbelagent agentromanpolisagenthemlig agent med rätt att dödaäv. all­männareperson med hemligt upp­drag som har att göra med ngn större enhets säkerhet el. ordning sedan 16283sats­del som betecknar den handlande i en passiv sats i traditionell grammatik språkvet.i meningen ”råttan jagas av katten” är ”av katten” agentibl. äv. om den sats­del som betecknar den handlande (i vissa moderna grammatiska teorier)sedan 1827Agent 007 (med rätt att döda).Täcknamn för hjälten James Bond i en serie agentromaner (många av dem filmatiserade) av Ian Fleming