SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aggregationstillstånd [-∫o`ns-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ag·greg·at·ions|­till·stånd·etett­dera av materiens grund­läggande till­stånd dvs. fast, flytande el. gas­formigt (el. plasmaformigt) fys.kem.sedan 1853