publicerad: 2021  
agitatorisk agitatoriskt agitatoriska
ag·it·at·or·isk
adjektiv
agitato´risk [ag-]
in­riktad på agitation om person el. före­teelse
ett agitatoriskt tal; som första­maj­talare strävade han efter att vara saklig snarare än agitatorisk
belagt sedan 1887