publicerad: 2021  
agnosticism agnosticismen
a·gnost·ic·ism·en
substantiv
agnosticis´m [ag-]
en filosofisk riktning som förnekar att kunskap om till­varons yttersta grunder är möjlig särsk. kunskap om Guds existens
belagt sedan 1888; till grek. ag´nostos 'okänd', till a- 'ej' och gno´sis 'kunskap'; jfr ur­sprung till gnosis