SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
akade´miker substantiv ~n, plur. ~ akadem·ik·ernperson som studerar eller har ut­bildats vid hög­skola eller universitet pedag.yrk.ny­utexaminerade akademikersedan 1843