SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktö´r substantiv ~en ~er akt·ör·enmanlig skåde­spelare scen.yrk.JFRcohyponymaktris den folk­käre aktören NNäv. all­männareperson eller part som agerar den amerikanske presidenten är den viktigaste aktören i nedrustnings­förhandlingarnabanker, försäkrings­bolag och an­dra aktörer på marknadensedan 1744; ökad anv. av betydelse­nyansen sedan 1980-taletav fra. acteur med samma betydelse; till agera