SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ak´ter substantiv ~n aktrar aktr·arbakre del av båt rum.sjö.JFRcohyponym4för akterdäckakterstagnär sjö­gången till­tar lyfter far­tyget akternsedan 1773till 2akter
2ak´ter adverb i vissa ut­tryck i (riktning från eller mot) aktern sjö.akter utakter överakter om båtenakter (om ngt)sedan 1489Stockholms Stads Jordebok 1420–1474fornsv. akter; av lågty. eller nederl. achter ’bak­om; efter’