SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktie [ak´tsie] substantiv ~n ~r akti·enan­del med fast storlek i aktie­bolag lika stor som alla an­dra an­delar; ger röst­rätt på bolags­stämma och del i vinst ekon.aktieplaceringaktieslagA-aktiepreferensaktiestamaktieny­emitterade aktierdagens mest om­satta aktieåter­köpa aktierteckna aktier i ett bo­lagaktien steg med 2,3 procent till följd av den positiva kvartals­rapportenaktien sjönk med 1 kronaut­delningen före­slås bli 3 kronor per aktieäv. om mot­svarande dokumentäv. bildligt i ut­tryck för an­seende, ställning e.d.parlamentet har stärkt sina aktier i med­borgarnas ögonhennes aktier står högt i kurs hos chefensedan 1626av ty. Aktie med samma betydelse; av lat. ac´tio ’handling’; jfr aktion