SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktiesparande [ak`tsie-] substantiv ~t aktie|­spar·and·etorganiserat sparande var­vid pengarna placeras i aktier ofta an­ordnat av bank el. annat finans­institut admin.ekon.de nya skatte­reglerna var gynnsamma för aktiesparandetsedan 1934