SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktiestock [ak`tsie-] substantiv ~en ~ar aktie|­stock·ensamtliga aktier i ett aktie­bolag ekon.banken tog över hela aktiestocken i före­tagetsedan 1932