SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktievinst [ak`tsie-] substantiv ~en ~er aktie|­vinst·enförtjänst på aktie­innehav särsk. om kurs­vinster ekon.göra stora aktievinsteren aktievinst (på BELOPP)sedan 1965