SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktivis´t substantiv ~en ~er akt·iv·ist·enperson som in­riktar sig på att ut­föra direkta politiska handlingar särsk. utom­parlamentariska pol.yrk.aktivistgruppaktivisterna bildade kedja runt det rivnings­hotade husetäv.person som före­språkar konkret handling särsk. om politiker som yrkar på handlings­kraftig politik (ibl. i form av militärt in­gripande)tyskaktivistsedan 1915