SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktivite`tsersättning substantiv ~en ~ar akt·iv·itets|­er·sätt·ning·entids­begränsad ekonomisk ersättning till unga personer (under 30 år) på grund av ned­satt arbets­förmåga ekon.samh.sedan 1996