SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aktivite`tsgaranti substantiv ~n ~er akt·iv·itets|­gar·anti·erstatligt garanterad syssel­sättning för långtids­arbetslösa samh.regeringens aktivitetsgaranti om­fattade alla som varit arbets­lösa minst 600 dagarsedan 2000