publicerad: 2021  
aktivitetsgaranti aktivitets­garantin aktivitets­garantier
akt·iv·itets|­gar·anti·er
substantiv
aktivite`tsgaranti
delvis historiskt statligt garanterad syssel­sättning för långtids­arbetslösa
regeringens aktivitets­garanti om­fattade alla som varit arbets­lösa minst 600 dagar
belagt sedan 2000