SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1aku´t adjektiv, neutr. ~ 1som (plötsligt) är mycket aktuell och kräver o­medelbara åt­gärder JFRcohyponymbrännandecohyponymöverhängande akuta behoven akut kriskrigs­hotet är akutden akuta situationen tvingar fram ett beslutspec. om sjukdomplötsligt in­trädande, hastigt förlöpande MOTS.antonymkronisk ett akut bukfallsedan 1815av lat. acu´tus ’spetsig; skarp’; besl. med 1ag, egg 2som har musikalisk accent som tryck­starka en­staviga svenska (och norska) ord språkvet.MOTSATSantonym2grav 2 akut accent seaccent 1 sedan 1842
2aku´t substantiv ~en ~er akut·ennästan all­tid best. f. sing. akut­mottagning vard.med.hon togs in på akutenäv. bildligt, särsk. om statlig nämnd för kapitalstöd till banker i krisvanligen i sammansättn. bankakut(på) akutensedan 1960-taletkortord för akutmottagning; se 1akut
3aku´t adverb o­medelbart med.hon hade kramper som måste behandlas akutsedan åtm. 1940-taletse 1akut