publicerad: 2021  
alarmerande ingen böjning
a·larm·er·ande
adjektiv
alarme´rande
som ger an­ledning till oro
alarmerande siffror om ungdomsfylleriet
belagt sedan 1889