SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aleato´risk adjektiv ~t aleat·or·isksom ger musikerna frihet att välja och improvisera in­om den ram ton­sättaren fast­ställt; om viss modern musik musikhans aleatoriska kontra­punktäv. ut­vidgat till an­dra konst­arter, t.ex. skön­litteraturenäv. all­männareslumpmässig sedan 1944till lat. alea´tor ’tärningsspelare’