SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alfabetise´ra verb ~de ~t alfa·bet·is·er·ar1ordna alfabetiskt mindre brukl.språkvet.programmet alfabetiserar automatiskt namn­listanalfabetisera ngtsedan 18012under­visa i läskonstens grunder särsk. med avs. på vuxna analfabeter i (vissa) u-länder pedag.äv. med avs. på om­råde, land o.d.ett stor­slaget program för att alfabetisera hela landetalfabetisera (ngn/ngt)sedan 19673förse (språk) med alfabet språkvet.alfabetisera ngtsedan 1958Subst.:vbid1-101935alfabetiserande, vbid2-101935alfabetisering