SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
algblomning [al`j-] substantiv ~en ~ar alg|­blom·ning·eno­normal massförekomst av (mikroskopiska) alger i vatten på grund av (kväve)övergödning och massförökning el. alginvasion från an­dra vatten­områden bot.SYN.synonymvattenblomning algblomning kan orsaka syre­brist och fisk­dödsedan 1965