SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alienation [-∫o´n] substantiv ~en ~er alien·at·ion·enkänsla av främlingskap el. av att stå utan­för psykol.sociol.i det post­industriella sam­hället känner många alienationspec. om känsla vållad av bristande över­blick och kontroll över det egna arbetetsärsk. som marxistisk termarbetarens alienation i det kapitalistiska sam­hälletalienation (av ngn/ngt)sedan 1964till alienera