publicerad: 2021  
alienation alienationen alienationer
alien·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
känsla av främlingskap el. av att stå utan­för
alienation (av någon/något)
alienation (av någon)
alienation (av något)
i det post­industriella sam­hället känner många alienation
spec. om känsla vållad av bristande över­blick och kontroll över det egna arbetet sär­skilt som marxistisk term
arbetarens alienation i det kapitalistiska sam­hället
belagt sedan 1842; till alienera