SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alka´lisk adjektiv ~t al·kal·isksom ger basisk reaktion och vars pH så­lunda är större än 7 kem.SYN.synonymbasisk MOTSATSantonymsur 1 soda är ett alkaliskt ämneäv. med konstruktionsväxlingsoda ger alkalisk reaktionsedan 1706