publicerad: 2021  
1beroende ingen böjning
be·ro·ende
adjektiv
bero´ende
som på ett av­görande sätt på­verkas av någon el. något; beträffande sitt sätt att fungera, sin före­komst eller dylikt
SE bero SYN. avhängig
oberoende; väderberoende
beroende (av någon/något)
beroende (av någon)
beroende (av något)
ekonomiskt beroende; effektiviteten är beroende av flera olika faktorer; de flesta småbarns­föräldrar är beroende av sam­hällets barn­omsorg
spec. (om person) med ton­vikt på osjälvständighet, bundenhet eller dylikt
JFR bunden
beroendeställning
han är allt­för beroende av sin mor; en kubist som är mycket beroende av Picasso
spec. äv. i fråga om miss­bruk av stimulantia eller dylikt psykologi, medicin
alkoholberoende; shoppingberoende; spelberoende
hon är beroende av narkotika
beroende variabel se variabel
belagt sedan ca 1830
2beroende beroendet
be·ro·end·et
substantiv
bero´ende
sär­skilt medicin, psykologi det att vara beroende för sin före­komst, sitt sätt att fungera etc.
beroendeförhållande; alkoholberoende; datorspelsberoende; läkemedelsberoende; medberoende
ett beroende (av någon/något/sats)
ett beroende (av någon)
ett beroende (av något)
ett beroende (av sats)
landets beroende av olje­importen; tidningarnas beroende av annonserna; patienten hade ut­vecklat ett beroende av morfin
belagt sedan 1795