SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`ätare substantiv ~n äv. vard. allätarn, plur. ~, best. plur. allätarna all|­ät·ar·en(dägg)djur som lever av föda från både växt- och djur­riket zool.SYN.synonym1omnivor JFRcohyponymgräsätare svin är allätareäv. ut­vidgatperson som äter det mesta vard.äv. bildligti fråga om litteratur är hon en allätaresedan 1860