publicerad: 2021  
aktivitet aktiviteten aktiviteter
akt·iv·itet·en
substantiv
aktivite´t
verksamhet som kräver aktivt del­tagande
aktivitetsstöd; allaktivitet; elevaktivitet
fritids­gården erbjuder en rad aktiviteter för dem som är skol­lediga
äv. det att vara aktiv
en febril aktivitet; aktiviteten in­om föreningen har aldrig varit så stor som nu
ibland äv. som kort­form fritids­aktivitet
skjutsa barnen till deras aktiviteter
äv. i fråga om icke-mänsklig verksamhet (häftig) process
vulkanens aktivitet av­stannade
spec. (mått på) radio­aktiv sönderfallshastighet
belagt sedan 1720; ur senlat. acti´vitas; jfr t. Aktivität, franska activité och engelska activity