SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
allegori´ substantiv ~n ~er al·leg·ori·erberättelse eller bild­framställning vars o­lika detaljer har en dold inne­börd som dock kan tolkas relativt en­tydigt (på grund av tradition e.d.); särsk. om genom­förd personifikation av abstrakta begrepp så­som döden, kärleken etc. admin.litt.vet.JFRcohyponymparabel 2cohyponymliknelse en allegori om livet och dödenden väl­kända allegorin Kristens resaen allegori (om ngn/ngt/SATS)sedan 1635av grek. allegori´a med samma betydelse, till all´os ’annat’ och agoreu´ein ’tala’