SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
allergologi [-gi´] substantiv ~n all·ergo·loginläran om allergier med.vetenskapl.sedan 1961till allergi och grek. log´os ’ord; tal; argumentation; (en) lära’