SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
allesammans äv. allesammanallesamman [-sam´-el. med två huvudtryck] pronomen alle|­samm·an(s)alla (till­sammans) i en given grupp Nollvi är allesammans mycket glada att du kunde kommasedan 1346testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)fornsv. alle saman; till all och samman