SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`estädes adverb alle|­städ·esöver­allt åld. ut­om i frasenrum.en allestädes när­varande GudNN var som vanligt allestädes när­varandesedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. alla städis, trol. ombildn. av alla stadhi ’på alla ställen’; jfr annorstädes, sammastädes