SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
allians [-aŋ´sel.-an´s] substantiv ~en ~er al·li·ans·en(av­tal om) organiserat sam­arbete särsk. militärt och politiskt, mellan stater, partier o.d. admin.mil.pol.JFRcohyponymförbund alliansfrihetalliansfördragförsvarsalliansmilitäralliansgå in i en alliansden fransk-ryska alliansens samman­brottäv. om det färdiga förbundetHeliga alliansen bildades efter Napoleonkrigenäv. bildligt om äktenskapngt åld.alliansringmesalliansen allians (med ngn/ngt), en allians (mellan ngra)en ohelig alliansen moraliskt tvivelaktig alliansenligt journalisten har partiblocken bildat en o­helig allians i energi­frågan sedan 1631av fra. alliance med samma betydelse; till alliera (sig)