SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alliansfri [-aŋ`s-el.-an`s-] adjektiv ~tt al·li·ans|­frisom står utan­för organiserat (militärt) sam­arbete admin.pol.Sverige har länge varit ett alliansfritt landäv.som präglas av från­varo av organiserat militärt sam­arbete med an­dra länder Sveriges alliansfria politik i freds­tid syftar till neutralitet i krigsedan 1939