publicerad: 2021  
allihop
eller vardagligt
allihopa
all|­i·hop, all|­i·hopa
pronomen
[-ho´p-] el. med två huvudtryck
ibland anv. med visst efter­tryck alla i en given grupp
nu är vi här all­ihop; all­ihop ska ha beröm för en fin in­sats
belagt sedan 1634; till all och ihop