SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`mängods substantiv ~et all·män|­gods·etngt som alla kan eller känner till om fakta, metoder etc.; ofta med ton­vikt på bristande originalitet admin.parti­ledarens tal inne­höll bara politiskt allmängodssedan 1950