SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`mänprevention substantiv ~en all·män|­pre·vent·ion·enav­skräckande funktion hos straff, av­seende an­dra än den straffade jur.SYN.synonymgeneralprevention JFRcohyponymindividualprevention med hän­syn till allmänpreventionen dömdes han till 2 års fängelsesedan 1949