SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
all`mäntillstånd substantiv ~et all·män|­till·stånd·eten persons hälso­tillstånd sett ur ett helhets­perspektiv med.gott allmäntillståndned­satt allmäntillståndpatientens allmäntillstånd var tillfreds­ställandesedan åtm. 1965