SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
allround el. all roundall round [ålrao´nd] adjektiv, ingen böjning all·roundnästan en­bart predikativt och i samman­sättningar som behärskar eller om­fattar (vitt) skilda om­råden t.ex. om idrottare admin.sport.MOTSATSantonymhvid730054special- allroundtävlingallroundåkaredet är inte många spelare som är så allround som NNsedan 1923av eng. all round med samma betydelse, till round i bet. ’runt, över lag’; jfr all, rond, 1rund