publicerad: 2021  
alls
adverb
i negerade el. frågande samman­hang över huvud taget
hon var inte alls glad över besöket; det tycker jag inte alls; är han alls intresserad?
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska alz, urspr. genitiv av all