SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1allting [all´-el. med två huvudtryck] pronomen all|­tinghela mängden i det aktuella samman­hanget Nollhar du allting med dig nu?äv. försvagat, särsk. i ut­tryck för lättare miss­nöjejag som hade bakat tårta och allting!sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. al þing ’alla saker’; jfr ting Allting flyter.Efter Herakleitos, grek. filosof (död ca 480 f.Kr.)
2all`ting substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en all|­ting·etnästan all­tid best. f. sing. och med versal Is­lands riks­dag pol.sedan 1697av isl. alþingi ’all­tinget; hela tinget’ (i mot­sats till bl.a. bygdetingen); jfr ting