publicerad: 2021  
allvar allvaret
all·var·et
substantiv
all`varlångt sista a
1 upp­riktig själslig in­riktning på väsentligheter
() allvar
på fullt allvar; på blodigt allvar; ta något på allvar; mena allvar; skämt och allvar; gå in för något på allvar; hon blandade upp­sluppenhet med djupt allvar
tala allvar med någon tala strängt med någoni uppfostringssyfte eller dylikt: han bestämde sig för att tala allvar med sina barn om deras sena vanor
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska alvar, till alvar(a) 'allvarsam'; av lågtyska al war 'all­deles sann'
2 hård och betydelse­full verklighet
in­se stundens allvar; ett gen­rep in­för allvaret; när allvaret i situationen gick upp för dem ut­bröt panik
äv. all­männare verklighet
man får hoppas att han inte gör allvar av sina hotelser
äv. i ut­tryck för stor om­fattning el. styrka
i andra halv­lek kom hemma­laget igång på allvar
belagt sedan 1855