publicerad: 2021  
aln alnen alnar
aln·en
substantiv
a´ln
mest vid beskrivning av äldre förhållanden ett längd­mått som mot­svarar två fot dvs. knappt 60 cm
alnsbred; alnshög
bordet var fem alnar långt
någon gång äv. bildligt
ingen kan lägga en aln till sin livs­längd
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska aln, alin; gemens. indoeur. ord, urspr. 'arm­båge; under­arm' (längd­mått i likhet med fot och tum)