SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alt substantiv ~en ~ar alt·enkvinno- eller goss­röst i det djupaste stämläget musikJFRcohyponymsopran altröstkontraaltäv. om mot­svarande kör­stämmaaltstämmasjunga altäv. om mot­svarande personhon var alti sammansättn. äv. om (person som spelar) musik­instrument med mot­svarande ton­lägealtflöjtalthornaltklarinettaltviolinistäv. om mot­svarande ton­höjd i all­mänhetaltklavsedan 1697av ita. alto med samma betydelse; till lat. al´tus ’hög’ (stämman sjöngs urspr. av män)