publicerad: 2021  
altarring altar­ringen altar­ringar
altar|­ring·en
substantiv
al`tarring
låg, räcke­liknande an­ordning som om­ger altare med plats för knä­fallande nattvards­gäster
belagt sedan 1812