SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alterne´ra verb ~de ~t alt·ern·er·arom­växla med jämna mellan­rum admin.JFRcohyponymturas om de alternerade vid rattenföre­ställningen ges med alternerande besättning i huvud­rollernaibl. med konstruktionsväxlinghuvud­rollen alternerar mellan NN och ONalternera med ngn/ngt, alternera mellan ngra, ngra alternerarsedan 1692ur lat. alterna´re med samma betydelse, till alter´nus ’om­växlande’, till al´ter ’den andre’ Subst.:vbid1-102965alternerande, vbid2-102965alternering