SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
al`tfiol substantiv ~en ~er alt|­fiol·enett stråk­instrument vars fyra strängar är stämda en kvint lägre än fiolens musikSYN.synonymviolasynonymaltviolin sedan 1773